Çerez Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.
  Veri Sorumlusu HASEL İSTİF MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
  Posta Adresi Mescit mah. Demokrasi cad. No:21/29 34956 Orhanlı – Tuzla – İstanbul
  E-posta Adresi kvkk@hasel.com
 2. HASEL olarak;
  hasel-kobelco.com web sitemizi (internet sitesi) ziyaretiniz esnasında ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek, geliştirmek amacı ile çerezlerden faydalanmaktayız. Kullandığımız çerezler ve kullanım amaçlarımızı ve Çerez Politikamızın detayını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
 3. HASEL olarak;
  İnternet sitemizde kullandığımız çerezlerin türlerini değiştirebilir, mevcutta kullanmadığımız yeni çerezler ekleyebilir veya mevcuttaki çerezleri kaldırabilir onları kullanmaktan vazgeçebiliriz. (Bu kapsamda iş bu aydınlatma metnin içeriğini ve aydınlatma metninin dayanağını oluşturan Çerez Politikamızı değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuzu ifade etmek isteriz.)
 4. Kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirli veya işlendiği amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmektedir.
 5. Kişisel Verilerin (Çerezlerin) Toplanma Yöntemi
  Kişisel verileri internet sitemizi ziyaretiniz esnasında elektronik ortamda çerezler vasıtası ile topluyoruz.
 6. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
  Kişisel verileri şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerle topluyoruz.
 7. Kişisel Verilerin Toplanma Amacı
  Kişisel verileri KVKK madde 5 ve madde 6 kapsamında belirtilen şart ve koşullarla ve iş bu Aydınlatma Metni ile Çerez Politikamızda yer alan amaçlarla topluyor ve işliyoruz.
 8. Ziyaretçi verilerinin 3. kişilerle paylaşılması
  Kişisel veriler ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. HASEL olarak kişisel verileri iş bu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamızda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak yasal düzenlemelere uygun bir biçimde tedarikçilerimize / iş ortaklarımıza / yetkili kamu kurumlarına aktarabiliriz.
 9. KVKK gereği ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir.
  KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. (d) ve (e) uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zarar giderilmesini talep etme, HAKLARINA SAHİPSİNİZ!
   • Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
   • İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir
   • BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.

Versiyon 2020-11707-002

 

 

Konumlarımız

Türkiye genelinde bölge ve şube müdürlüklerimizden Kobelco ürün ve servisleri konusunda destek alabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin